Hjælpen til dig/jer

Freelanceopgaver


Vejledning og coaching

  • Personlige vejlednings- og udviklingssamtaler, støtte og coaching til voksne, som er udfordrede i deres private og/eller professionelle relationer og/eller beskæftigelse.
  • AKT-vejledning til forældre og professionelle. (AKT = Adfærd, Kontakt, Trivsel stående på RARRT-principperne: Relation, Anerkendelse, Ressourcer, Refleksion - T for Teori).
  • Støtte til børn og unge.


Kommunikation og redaktion

  • Redaktionelle opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bøger og kursusmateriale.
  • Rådgivning ift. redaktionelt og undervisningsindhold i et perspektiv af mine fag- og erfaringsområder. Eksempelvis det pædagogiske område og beskæftigelsesområdet.


CV og ansøgning

  • Skrivning af CV og ansøgning: Jeg hjælper dig og udarbejder dit CV og din ansøgning. Du kan kaste hele materialet i min retning og lade mig klare ærterne i tæt samarbejde med dig.


Festsange/lejlighedssange

  • Jeg skriver og sætter din festsang/lejlighedssang op - ud fra dine stikord med evt. fotos etc. Du får et gennemarbejdet og personligt produkt, som du kan glæde dig til at præsentere for personen/personerne i midten af det hele.